Zaven Sargsian

Zaven A. Sargsian graduated with his JD from the S.J. Quinney College of Law in 2013 and has been practicing law in the U.S. since then.  He specializes in complex commercial litigation, primarily in federal court, as well as data security and privacy law.  He is also an active member of the Armenian Bar Association.  

Articles by Zaven Sargsian

Russia’s Partnership With Turkey and What It Means for Armenia

Many assumed that Turkey’s direct involvement in the 2020 Artsakh War and thereby its intrusion into Russia’s “near abroad” would be met with hostility by Russia, or at least vocal condemnation. The reaction was mild, writes Zaven Sargsian.

Ոտնահարել խաղաղ կարգավորումը. Ադրբեջանն ու գերտերությունների անտարբերությունը

Արցախի դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը հարված էր վեճերը խաղաղ կարգավորելու միջազգային սկզբունքին։ Համաշխարհային տերությունները պետք է դատապարտեն Ադրբեջանի այս ոտնձգությունն ու փորձեն կանխել դրա հետևանքները:

Azerbaijan’s Breach of the Peace and the Indifference of World Powers

Azerbaijan’s premeditated war against Karabakh was a blow to the prevailing world order, particularly the principle that international disputes be resolved through peaceful means. The world powers must condemn Azerbaijan’s violation and mitigate the damage it has caused.


All rights reserved by EVN Report