Suren Parsyan

 

Suren Parsyan is a PhD candidate of economics, an associate professor at the Armenian State University of Economics and a lawyer. Parsyan heads the economic research department of the Hrayr Maroukhian Foundation. His professional interests include macro and micro economic policy, anti-monopoly mechanisms, tax policy, pension reform, energy system-tariffs, public debt management and mining.

Articles by Suren Parsyan

Tightening Advertising for Gambling

With the proliferation of online gambling, Armenia’s government sets further restrictions on gambling ads to protect the interests of consumers. But is it effective?

The 2022 State Budget

Will the 2022 state budget be able to solve or alleviate the socio-economic and security problems Armenia is facing?

ԵԱՏՄ գազի ընդհանուր շուկա. Հեռանկարներ

Եվրասիական տնտեսական միության բնական գազի ընդհանուր շուկա ձևավորելու վերջնաժամկետ է սահմանված 2024 թ. հունվարի 1-ը։ Եթե գործարքը կայանա, կարո՞ղ է Հայաստանը որպես բնական գազ ներմուծող երկիր օգուտ քաղել:

1 2 3 4 5 6


All rights reserved by EVN Report