Samson Avetian

Samson Avetian is the co-founder and VP of Angel Investor Club of Armenia (aica.social). He is the author of the book: “Armenian Economy: the Next 25 Years”. Samson Avetian is also an Adjunct Lecturer at American University of Armenia and Invited instructor at YSM University’s Executive MBA program. Other engagements include board memberships and advisory.

Articles by Samson Avetian

Armenia After COVID-19: Catching Up Faster

What will change after the global COVID-19 pandemic and how can Armenia position itself to come out of the crisis in a stronger position? Samson Avetian breaks down the economic landscape.

Venture Capital, Interest Rates and National Savings - What’s the Connection?

Armenia’s advancement in the tech and innovation space is only in its infancy. In order to take the next step, domestic financial markets need to be well-aligned and sophisticated enough to provide the best possible support and take Armenian entrepreneurship and innovation to the next level.

Փաշինյանի 2050 թվականի նշանակետերը

2019 թվականի օգոստոսին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը սահմանեց հավակնոտ թիրախներ, որոնք պետք է կատարվեն մինչև 2050 թվականը, մասնավորապես` 5 միլիոն բնակչություն, 1.5 միլիոն նոր աշխատատեղ, աղքատության վերացում և ՀՆԱ, որը 15 անգամ գերազանցում է այսօրվա ցուցանիշը։ Սամսոն Ավետյանը կենտրոնանում է ՀՆԱ աճի վրա և ուսումնասիրում մինչև 2050 թվականը այդպիսի նպատակ դնելու հավանականությունը:

1 2 3


All rights reserved by EVN Report