Mikayel Zolyan

Mikayel Zolyan is a historian and political analyst from Yerevan, Armenia. He is an associate professor at Brusov University of Languages and Social Sciences in Yerevan. His interests are in ethnic conflict, politics of nationalism and ethnicity, as well as issues of democratization and nation-building in the post-Soviet context. Zolyan's analytical articles and academic papers have been published in Armenia and abroad. 

Articles by Mikayel Zolyan

What Can Go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In the first of a two-part series, Mikayel Zolyan looks as the internal threats facing Armenia’s new government following the Velvet Revolution - the continued resistance of the remains of the ancien régime and potential radicals within the revolutionary camp.

What Can go Wrong: Internal and External Threats to the Armenian Revolution

In this second of a two-part series, Mikayel Zolyan looks at the external threats to the Armenian revolution. He writes that while security concerns continue to be real, the Armenian government and society need to make sure that the government system is well-functioning and ready to face external challenges.

Նոր 1988 է արդյոք 2018-ը

Իր նոր հոդվածում Միքայել Զոլյանը խոսում է 1988-ի Ղարաբաղյան շարժման և 2018-ի «Թավշյա հեղափոխության» միջև նմանությունների և տարբերությունների մասին. ինչ էր այն նշանակում այն տարիներին ու հիմա, ու նաև՝ ինչ դասեր պիտի քաղել:

1 2 3


All rights reserved by EVN Report