Kushane Chobanyan

Kushane Chobanyan graduated from Yerevan State University’s Faculty of Journalism. She is Young European Ambassador, a project implemented by the EU Neighbours East as part of the Young European Neighbours youth network. She hosts her own program at Public Radio of Armenia  called "Get to Know Me.” Kushane loves travelling, watching documentaries, watermelon and chocolate.  

Articles by Kushane Chobanyan

The Guardian Women of the Front Lines

While the majority of women didn’t pick up guns to fight in the war, many used their skills to fight in their own way. On this first anniversary of the 2020 Artsakh War, Kushane Chobanyan presents the stories of six extraordinary women who were on the front lines.

Առաջնագծի պահապան կանայք

Թեև կանանց մեծ մասը զենք չի վերցրել պատերազմին մասնակցելու համար, բայց շատերն իրենց հմտություններն օգտագործելով՝ յուրովի կռվել են։ Արցախյան երկրորդ պատերազմի առաջին տարելիցին նվիրված՝ Կուշանե Չոբանյանը ներկայացնում է վեց արտասովոր կանանց պատմություններ, որոնք գտնվել են առաջնագծում։

Լուռ աղմկոտ դպրոցը

Երեւանի ամենա կանաչ թաղամասերից մեկում կա մի դպրոց, որտեղ բոլոր տարիքի երեխաները խոսում են ժեստերի աննկարագրելի գեղեցիկ լեզվով:

1 2 3 4 5 6 11


All rights reserved by EVN Report