Karena Avedissian

Dr. Karena Avedissian is a political scientist focused on social movements, new media, civil society, and security in the former Soviet Union, with an area focus on Russia and the Caucasus. She received her PhD from the University of Birmingham in 2015. Since then, she has worked as Research Fellow at the University of Southern California and the University of Birmingham on topics of comparative democracy and authoritarianism, state-building in Armenia, and state influence in the post-Soviet space. Her writing has been published in The Guardian, the Moscow Times, Open Democracy, Global Voices, Transitions Online, and Hetq. She is currently a lecturer at the American University of Armenia.

Articles by Karena Avedissian

Tourism and COVID-19 in the South Caucasus

The tourism industry has been particularly hard hit because of the COVID-19 pandemic. What does this mean for the three countries of the South Caucasus?

Fact Sheet: The State of Democracy in the Statelets of the South Caucasus, Part II

The South Caucasus is a region with three unresolved armed conflicts that began in the 1990s: Abkhazia, South Ossetia and Artsakh (Nagorno Karabakh). What is the state of democracy in these three statelets?

Ներածություն. Վերապատրաստել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին

Երբ ծնողները հաշմանդամություն ունեցող երեխա են ունենում, սովորաբար առողջապահության ոլորտի մասնագետներն են սոցիալական ճնշում գործադրում ծնողների վրա՝ երեխայից հրաժարվելու նպատակով: Սա EVN Report- ի հատուկ զեկույցի նախաբանն է ՝ «Վերապատրաստել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին. հաշմանդամություն ունեցող երեխաներին հաստատություններում տեղավորելու պրակտիկան Հայաստանում»։

1 2 3 4


All rights reserved by EVN Report