Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Հարցումները կեղծ մեծամասնությամբ ընտրության հավանականության օգտին են

Օրերս հրապարակվեցին խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ հեռախոսային հարցման արդյունքները, որոնք պատգամավորական մանդատների բաշխման բավական խնդրահարույց պատկեր են ուրվագծում՝ «կեղծ մեծամասնության» սցենարի տեսքով։

Election Finally Officially Triggered: Here Are the Possible Outcomes

The early parliamentary election was officially triggered on May 10, 2021. Harout Manougian looks at the main possible scenarios for the outcome of the election, based on party rankings from recent poll results.

How Will Armenians With COVID-19 Vote on Election Day?

Armenia has about 15,000 active COVID-19 cases. Even if that number decreases by June 20, there will most likely be thousands of eligible voters who are positive. With no mail-in voting and no opportunity to vote in advance, election administrators face a constitutional conundrum.

1 3 4 5 6 7 19


All rights reserved by EVN Report