Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Հայաստանի ընտրական նոր օրենսգիրքը. կուսակցական բաց ցուցակներն ընդդեմ փակ ցուցակների և այլ նկատառումներ

Մայիսի 8-ին՝ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու օրը, Նիկոլ Փաշինյանը խոստացավ արտահերթ ընտրություններ անցկացնել Ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունից անմիջապես հետո, ինչը թույլ կտա կազմակերպել արդար մրցապայքար։Գործի են անցել ընտրական բարեփոխումների աշխատանքային երկու խումբ: Յարութ Մանուկեանը այս հոդվածում գրում է բաց եւ փակ դաշինքների ցուցակների տարբերությունների եւ յուրահատկությունների մասին:

Armenia’s New Electoral Code: Thresholds, Alliances, and Coalition Government

In this second part of our series on Electoral Code reforms in Armenia, Harout Manougian looks at the debate taking place regarding the minimum threshold of the total popular vote political parties need to secure to enter the country’s parliament.

Armenia’s New Electoral Code: Open vs. Closed Party Lists and Other Considerations

Prime Minister Nikol Pashinyan promised to call snap elections as soon as the country’s Electoral Code could be amended to allow for a fair race. Currently there are two bodies forming recommendations. Harout Manougian looks at the intricacies of the Electoral Code and in this first article writes about open vs. closed party lists.

1 17 18 19


All rights reserved by EVN Report