Harout Manougian

Harout S. Manougian is an elections expert currently based in Yerevan.  He is a former municipal politician from Toronto and holds a Master in Public Administration degree from Harvard University and a Master in Engineering degree from the University of Waterloo.  

Articles by Harout Manougian

Municipal Elections Bring Prospects of Coalition-Building

Residents in six municipalities across three of Armenia’s regions (Syunik, Tavush and Shirak) went to the polls on October 17, 2021. Municipal elections will continue this fall in several other regions. Harout Manougian explains.

Դեկտեմբերի 5․ Հայաստանի ՏԻՄ ամենակարևոր ընտրությունները

2021 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Հայաստանում տեղի կունենան տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ անկախության 30 տարիներից ի վեր ամենակարևոր ընտրությունները։ Այս և աշնանը տեղի ունեցած ՏԻՄ երկու ընտրությունները հունիսին կայացած խորհրդարանական արտահերթ ընտրություններից հետո կարծես լինեն երկրորդ փուլ՝ Հայաստանի անընդհատ փոփոխվող քաղաքական դաշտի վերաբերյալ ավելի լավ պատկերացում կազմելու համար:

December 5: Armenia’s Most Important Municipal Election

On December 5, 2021, Armenia will be holding the most important municipal election in its 30 years since independence. This municipal race, and the two previous ones earlier in the autumn, serve as a kind of second round to provide greater insight into Armenia’s ever-changing political landscape.

1 2 3 4 5 6 19


All rights reserved by EVN Report