Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

People of War: Living With the Aftershocks

Faced with loss and uncertainty, the Armenians of Artsakh are trying to come to grips with the defeat following the war and finding a way to pick up the pieces of their shattered lives.

Is There Life After Coronavirus? Stories of Survival

As COVID-19 continues to spread throughout Armenia, it is leaving behind physical and emotional scars. In this moving piece, Gohar Abrahamyan speaks with those who contracted the virus and survived.

Կորոնավիրուսից հետո կյանք կա՞․ կորոնային հաղթածները

COVID-19-ը շարունակում է տարածվել Հայաստանով մեկ՝ հետևում թողնելով ֆիզիկական և հուզական սպիներ: Գոհար Աբրահամյանը հավաքագրել է վարակի հետ կյանքի և մահվան կռիվ տված, վերակենդանացման բաժանմունքից տուն և նոր կյանք վերադարձածների փորձառությունները:

1 3 4 5 6 7 14


All rights reserved by EVN Report