Sona Karapoghosyan

Sona Karapoghosyan is a PhD candidate at the faculty Oriental Studies, YSU. She works as a film programmer at Golden Apricot IFF and manages the industry platform of the festival, GAIFF Pro. Member of The International Federation of Film Critics (FIPRESCI), she constantly contributes to several local and international film journals. In 2020, she joined the Department of Film Heritage of National Cinema Center of Armenia. 

Articles by Sona Karapoghosyan

Կինոէկրանը քաղաքական ռազմադաշտ

Կինեմատոգրաֆի քարոզչական ներուժը քաղաքական գործիչներից շատերն են փորձել օգտագործել։ Բայց կինոլեզվի զարգացմանը զուգահեռ սկսեց նաև հակառակ գործընթացը՝ ռեժիսորները մի շարք արտահայտչամիջոցներ էին օգտագործում իշխանություններին քննադատելու, հակադրվելու համար։ Թվում էր, թե 2018-ի թավշյա հեղափոխությունից հետո ժամանակակից հայ կինոն պետք է ողողվեր դրա մասին կամ դրա դեմ ֆիլմերով։ Սակայն օրինակները սակավ են:

The Cinema Screen: A Political Battlefield

Mher Mkrtchyan has made a marked and oppositional political film, which, however, is too superficial and collapses under the incredible transparency of its agenda, writes film critic Sona Karapoghosyan.

Did the Wind Drop? Nora Martirosyan's Optimistic Drama From Artsakh

Director Nora Martirosyan’s film “Should the Wind Drop” reveals the frustrating situation surrounding the airport as a starting point to delve into the history, problems and spirit of Artsakh.

1 2


All rights reserved by EVN Report