Lusine Hovhannesyan

Lusine Hovhannesyan graduated from the Department of Philology at Yerevan State University (YSU) in 1992. Upon graduation, she began working for the opposition “Ankakhutyun” (Independence) newspaper. Later she worked for other media outlets including  “AR,” “Armenian Soldier,” “Shrjan,” and “Ayzhm.” In 2008, Lusine completed her postgraduate studies at YSU’s Department of Psychology. She has been a widely-read columnist in Armenia since 2011, working for Zham.am, CivilNet.am and currently with Hetq.am.

Articles by Lusine Hovhannesyan

Chez moi

Դու հեռանում ես տնից, որ քեզ փրկես ու հետ գաս՝ վստահ լինելով, որ տունը կմնա։ Քեզ փրկում ես, տունը՝ չէ։ Ավելի ճիշտ՝ քեզ տան մեջ չես փրկում, այլ տնից դուրս. chez moi-ն չի փրկվում։ Դու արդեն որտեղ էլ ապրես՝ chez moi չէ։ Մենակ մնացած տներում թշնամու զինվորներ են։ Մենակ մնացած տները սպանել, տանջամահ անել չի լինում։ Մենակ մնացած տները հետևում են անթրաշ զինվորների խրախճանքին։

Chez moi

In this new essay for the “True But Not Real” creative writing series, writer and journalist Lusine Hovhannisyan explores the love Armenians have for their homes especially in the context of the recent war in Artsakh: “We love our houses with the skill of a person who has lost their home.”

Yerevan Time and the Burden of Victory

As a participant and observer in every protest starting with the Karabakh Movement in 1988, Lusine Hovhannisyan writes that while Nikol Pashinyan gifted Armenians victory in 2018, the people now find themselves nervous about every decision, every appointment, every opinion being expressed.

1 2 3


All rights reserved by EVN Report