Irina Ghaplanyan

Dr. Irina Ghaplanyan is the former Deputy Minister of Environment of the Republic of Armenia. Prior to joining the Armenian government, following the Velvet Revolution of the spring of 2018, Dr. Ghaplanyan worked in a number of international organizations and think tanks around the world to include UNDP, Georgetown University, Eurasia Foundation and Chatham House. She has also been a catalyst for change in the field of sustainable business and social entrepreneurship in Armenia.

Dr. Ghaplanyan holds a PhD in Political Science from the University of Cambridge, has a number of academic and media publications, as well as a recently published book titled “Post-Soviet Armenia: The New National Elite and the New National Narrative”. 

Articles by Irina Ghaplanyan

Breaking the Immunity of Dictators

Dictators are emboldened by the silence of those who claim to be proponents of human rights and justice. Turkey’s Erdogan and Azerbaijan’s Aliyev must be held accountable for war crimes and crimes against humanity, writes Irina Ghaplanyan.

Էլեկտրական տրանսպորտի ներդրման հեռանկարները Հայաստանում

Հեռավոր 1972-ին, երբ Տեսլայի հիմնադիր Էլոն Մասկը մեկ տարեկան էր, Խորհրդային Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում՝ Մատենադարանի դիմաց, կանգնած էր առաջին հայկական էլեկտրամոբիլը, մշակված Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտում, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու Էմիլ Դիլանյանի ղեկավարությամբ։

The Prospects of Electric Mobility in Armenia

It is widely believed that electric vehicles will transform human mobility and energy usage patterns. Could Armenia become a hub of innovation for electric mobility?

1 2


All rights reserved by EVN Report