Gohar Abrahamyan

Gohar Abrahamyan received her Master’s Degree from the Faculty of Journalism at Yerevan State University. Since 2010, Gohar has been working for a number of local and international media organizations; her articles have appeared in AGBU’s magazine and she has conducted analyses for the Institute on War and Peace Reporting. Currently, she is the editor of the Georgian-based Aliq Media.


 

Articles by Gohar Abrahamyan

Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության տարիները. 2018-ից մինչ օրս

Հայաստանի ներկայիս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է եկել 2018 թվականին՝ համազգային ցույցերի արդյունքում։ Այս հոդվածը ներկայացնում է նրա իշխանության գալը, կառավարության առջև ծառացած մարտահրավերները և թերացումները։

The Nikol Pashinyan Administration: 2018-Present

Armenia’s current Prime Minister came to power in 2018 following nationwide protests. This article chronicles his rise to power, the major challenges and shortcomings of his administration.

Curbing COVID-19: The World Gets Vaccinated

COVID-19 vaccines are being administered globally in the hopes of curbing the spread of the virus. Gohar Abrahamyan looks at the international race to develop the vaccine, the different vaccines currently being administered and Armenia’s position.

1 2 3 4 5 6 14


All rights reserved by EVN Report