Nerses Kopalyan

Dr. Nerses Kopalyan is an assistant professor-in-residence of Political Science at the University of Nevada, Las Vegas. His fields of specialization include international relations, geopolitics, political theory, and philosophy of science. He has conducted extensive research on polarity, superpower relations, security studies. He is the author of World Political Systems After Polarity (Routledge, 2017) and the co-author of Sex, Power, And Politics (Palgrave Macmillan, 2016). His current research concentrates on geopolitical and great power relations with an emphasis on Eurasia. He has also done extensive work on political developments in Armenia prior and subsequent to the Velvet Revolution.

Articles by Nerses Kopalyan

The Political Rise and Fall of Tycoon Gagik Tsarukyan

Gagik Tsarukyan is a remnant of the previous system. The era of oligarchs is over, and Tsarukyan must make his peace with that. Armenia is no longer a country for corrupt old men, writes Dr. Nerses Kopalyan.

Անբաժան հանցակիցներ․ ավազակապետերին պատասխանատվության ենթարկելու գործընթացը Հայաստանում

ՀՀ կառավարությունը նախաձեռնել է քրեական գործերի շարք` նախկին ռեժիմի օլիգարխների և ավազակապետերի դեմ, ովքեր նախորդ իշխանության հիերարխիայի վերին շերտի ներկայացուցիչներ են: Հոդվածում Ներսես Կոպալյանն ուսումնասիրում է այդ դեպքերից մի քանիսը:

Thick as Thieves: Bringing Armenia’s Robber Barons to Justice

The Armenian government has initiated a broad set of cases against the oligarchs and Robber Barons of the former regime composed of the upper echelon of the previous-pyramid hierarchy. Nerses Kopalyan looks at a number of high-profile cases.

1 6 7 8 9 10 18


All rights reserved by EVN Report