Astghik Karapetyan

Astghik has over 13 years experience in the media. Since 2011, she has been reporting on topics covering human rights and the judiciary, including analytical and investigative pieces on state procurement, illegal enrichment, etc.

In recent years, she has participated in a EU-funded program, “Multi-Faceted Anti-Corruption Promotion” and a joint EU-German program “Evidence-Based Advocacy for Reform.” Astghik was also the Public Relations Coordinator for a EU-funded program, “Commitment to Constructive Dialogue.”

In September 2017, she became the Editor-in-Chief of Iravaban.net. Since November 2019, she has been a research fellow at the American New Media Advocacy Project. Astghik has won several awards for her work and in 2019, she received a Media Management Mini-MBA Certificate in Riga from the Stockholm School of Economics (SSE Riga).

Articles by Astghik Karapetyan

Մայրերի ու փոքրիկների համար հարմարավետ միջավայր աշխատավայրում․ ո՞վ է շահում

Աշխատավայրում կերակրասենյակ ունենալն ու աշխատանքային ճկուն պայմանները օգնում են աշխատող մայրերին՝ շարունակել կրծքով կերակրելը աշխատանքի վերադառնալուց հետո, չխաթարել մոր ու երեխայի հուզական կապը: Աշխատանքային օրենսգիրքը հարցն չի անտեսում սակայն ինչքանո՞վ է կարգավորում այն:

Who Benefits From Comfortable Workplace Environments for Mothers and Babies?

Having a designated nursing room at the workplace and flexible working conditions help working mothers to continue breastfeeding after returning to work, keeping the emotional bond between mother and baby uninterrupted․

Իրավունքներով հարուստ քաղաքացի՝ կաշկանդված կարծրատիպերով

Որպեսզի ժողովրդավարական հասարակություն գործի, քաղաքացիները պետք է իրացնեն իրենց իրավունքներն ու պարտականությունները: Պետությունը պարտավոր է քայլեր ձեռնարկել անկախ և ուժեղ քաղաքացիական հասարակություն ձևավորելու համար, գրում է Աստղիկ Կարապետյանը:

1 2 3 4 5 6 13


All rights reserved by EVN Report