Anais Gyulbudaghyan

Anais is brand consultant and a freelance writer. She is currently a founder of Yerevan based creative agency Sugar Collective which is a one of a kind strategic brand-building & PR agency that represents independent designers and artists.

Articles by Anais Gyulbudaghyan

Back to the Future: The Evolution of Post-Soviet Aesthetic in Armenian Fashion

The Armenian love for following trends is something that is a part of the collective cultural and political history. And that tendency became stronger after the collapse of the Soviet Union.

Վերադարձ դեպի ապագա. Հետխորհրդային գեղագիտության էվոլյուցիան հայկական նորաձևության մեջ

Գլոբալ տենդենցներին տուրք տալը հայերի մշակութային ու քաղաքական հավաքական պատմության բաղկացուցիչ լինի ասես։ Ընդ որում, այս միտումն ավելի ցայտուն դրսևորվեց Խորհրդային Միության փլուզումից հետո:


All rights reserved by EVN Report